ยินดีต้อนรับ

Screenshot_20171123-173413Screenshot_20171123-173428Screenshot_20171123-173439Screenshot_20171123-173458

วงจรการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Cycle)

ก. การวางแผนและบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ (Mitigation /Capacity Building)

ข. การเตรียมความพร้อม ซ้อมการปฏิบัติ (Preparation)

ค. การเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ (Response)

ง. การฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หลังเกิดภัยพิบัติ (Recovery)

images

 

หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับรอบ รอบรับตรงราชภัฏ(ครั้งที่2)

สนใจสมัคร คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ อาจารย์ ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ treeranut17@gmail.com โทร 0899920552

 

Advertisements