ยินดีต้อนรับ

Screenshot_20171123-173413Screenshot_20171123-173428Screenshot_20171123-173439Screenshot_20171123-173458

วงจรการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Cycle)

ก. การวางแผนและบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ (Mitigation /Capacity Building)

ข. การเตรียมความพร้อม ซ้อมการปฏิบัติ (Preparation)

ค. การเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ (Response)

ง. การฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หลังเกิดภัยพิบัติ (Recovery)

images

TCAS (Thai University Center Admission System) ระบบรับสมัครกลาง ปี 2561

หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับรอบ Portfolio รอบที่1

สนใจสมัคร คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ อาจารย์ ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ treeranut17@gmail.com โทร 0899920552

port 1

received_269983863493287

Advertisements